Locatie informatie

Grijze Hoogte 11 in Leek

Grijze Hoogte 11 in Leek is onze eerste locatie waar osmosewater kan worden ‘getapt’.
Naast een osmosewater tappunt is dit tevens een opvanglocatie. Dit houdt in dat wij hier regenwater opvangen en dit omzetten in osmosewater.