Locatie informatie

Osloweg 39 in Groningen

Demi+ is een samenwerking aangegaan met Groothandelscentrum Groningen.
Zij hebben hun dak beschikbaar gesteld voor ons om hier hemelwater op te vangen en om te zetten in gedemineraliseerd water, ook wel ‘osmosewater’ genoemd. Weer een mooie stap in de verduurzaming van de schoonmaakbranche en het terugdringen van gebruik van drinkwater.

Vanaf maart 2023 is het mogelijk om hier demiwater te tappen.